Učiteljski kader na študiju

Osnovni učiteljski kader so nosilci predmetov, ki so obvezni za vse študente na študiju Uporabna statistika.

red. prof. dr. Maja Pohar Perme, predsednica programskega sveta Uporabne statistike

nosilka predmetov: Osnove teoretične statistike (obvezni), Analiza zgodovine dogodkov

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, UL, Medicinska fakulteta

red. prof. dr. Aleš Žiberna

nosilec predmetov: Multivariatna analiza (obvezni), Računsko zahtevne metode (obvezni)

UL, Fakulteta za družboslovne vede

doc. dr. Nataša Kejžar

nosilka predmeta: Računalniška podpora statistike (obvezni), Statistično modeliranje v biomedicini

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, UL, Medicinska fakulteta

izr. prof. dr. Mojca Bavdaž

nosilka predmetov: Viri podatkov (obvezni), Osnove uradne statistike, Metode in orodja uradne statistike

UL, Ekonomska fakulteta

izr. prof. dr. Damijana Kastelec

nosilka predmetov: Linearni modeli (obvezni), Modeliranje časovnih in prostorskih procesov

UL, Biotehniška fakulteta

izr. prof. dr. Lara Lusa

nosilka predmetov: Statistično svetovanje (obvezni), Napredni pristopi v programskem okolju R, Načrtovanje kliničnih in epidemioloških raziskav, Statistično modeliranje v biomedicini

Univerza na Primorskem, Famnit

izr. prof. dr. Rok Blagus

nosilec predmetov: Uvod v statistiko (obvezni), Statistične metode za visokorazsežne podatke v biomedicini

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, UL, Medicinska fakulteta

 

 

Kakovost kadrov na študiju Uporabna statistika

Eden izmed poglavitnih vzrokov za organizacijo medfakultetnega programa je bilo prav zagotovitev najboljšega možnega kadra – z združitvijo več fakultet smo omogočili velik nabor učiteljev, ki zagotavlja, da so nosilci predmetov najpomembnejši slovenski raziskovalci na posameznem področju. Ta struktura se jasno odraža tudi v kvantitativnih ocenah raziskovalcev, ki jih uporablja ARRS pri ocenjevanju raziskovalcev pri razpisih za programe, projekte in mentorje mladih raziskovalcev.

Med 20 nosilci predmetov jih kar 8 presega 95. percentil raziskovalcev UL  (podatek za UL iz leta 2013) pri skupni oceni A, vsi razen dveh pa imajo nadpovprečno oceno. Še boljša je odmevnost del (ocena A2), kjer kar polovica nosilcev dosega največjo možno vrednost (10), kar jih prav tako uvršča med 5% najboljših raziskovalcev na Univerzi v Ljubljani.

Tabela 1: raziskovalna uspešnost nosilcev predmetov po merilih ARRS v primerjavi z vrednosti za UL v letu 2013  (podatki zbrani novembra 2016)

 

CI10

A1

A2

A3

A

Nad 95. percentilom

10

4

10

1

8

Nad povprečjem

5

13

8

2

10

Nad mediano

5

3

2

7

1

Enak ali manjši od mediane

0

0

0

10

1

 

Nosilci predmetov so skupno v letu 2015 objavili 46 člankov, v zadnjih desetih letih so zabeležili več kot 10000 citatov, kar je petkrat več od povprečja na UL v istem obdobju.

Tabela 2: Skupno število objavljenih člankov in citatov nosilcev predmetov.

Število člankov z IF

WoS, Scopus, 2015

Število člankov z IF

WoS, Scopus, 2005-2015

Število citatov 2015

Število citatov 2005-2015

46

443

975

10438

 

Raziskovalci so vključeni v 13 različnih programov in 13 projektov ARRS. Pri tem so vodje dveh  programov in  treh projektov.

Ustrezna je tudi habilitacijska struktura nosilcev predmetov – med 20 nosilci je 9 rednih in 6 izrednih profesorjev.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si