Potek priprave magistrskega dela

Seznam zaključenih magisterijev (s povezavami na celotna dela).

Magistrski seminar - tema in mentor

 1. Študent neformalno izbere temo in poišče mentorja. Pri tem si lahko pomaga z objavljenimi okvirnimi temami. Statistične metode ali podatki, ne nujno oboje, morajo biti s področja vpisanega modula.
 2. V mesecu januarju/februarju je organiziran obvezni seminar, kjer vsak študent pripravi kratko (10-minutno) predstavitev teme svojega magistrskega dela. Vabljeni so vsi mentorji, prisoten je koordinator magistrskih del. Zamudniki te predstavitve opravijo kasneje pri koordinatorju magistrskih del (vabljen tudi mentor).
 3. Po opravljeni predstavitvi kandidat odda koordinatorju magistrskih del vlogo za odobritev teme na programskem svetu. Vlogo mora podpisati tudi mentor (in somentor). Vloga je objavljena spodaj.
 4. Programski svet potrdi temo in istočasno določi člane Komisije za oceno in zagovor magistrskega dela (za zamudnike se tema praviloma obravnava v enem mesecu po oddaji vloge).

Uradna potrditev teme in mentorja

 1. Študent (po vseh opravljenih obveznostih na študiju) prek Studisa uradno izbere mentorja. Mentor vpiše naslov magistrske naloge in študenta potrdi. (Pozor: Na koncu te spletne strani preverite, kdaj magistrska naloga ni več brezplačna!)
 2. Ko se mentor strinja z vsebino in obliko naloge (gl. Navodila za magisterij), jo študent pošlje v študentsko pisarno, lahko pa tudi direktno komisiji v pregled. Člani komisije imajo 21 dni časa za oddajo pripomb in predlogov kandidatu in mentorju.
 3. Ko je naloga s strani kandidata in mentorja zadovoljivo napisana (tj. upoštevajoč pripombe), jo kandidat po predhodnem dogovoru z mentorjem naloži v sistem Studis. Preden študent naloži delo, si mora iz Studisa obvezno izvoziti naslovnico in izjavo o avtorstvu, ki jo tudi podpiše. 

Zagovor magistrskega dela

 1. Prisotna je cela komisija, zagovor je odprt za javnost.
 2. Študentova predstavitev traja 15-20 minut, nato je predvidenih še 30 minut za vprašanja komisije (vsak postavi eno vprašanje) in 10 minut za odločitev komisije o oceni (komisija se umakne).
 3. Kriterij za pridobitev končne ocene.

Dokumenti in povezave

 • Trenutno razpisane okvirne teme magistrskih del. Temo si študent lahko izbere tudi sam, lahko si izbere mentorja, ki ni na seznamu.
 • Vzorec vloge za odobritev teme na programskem svetu (obrazec Vloga za odobritev teme).
 • Navodila in predloge za izdelavo magistrskega dela v PDF so dostopna na tej povezavi. Bodite pozorni, da si ogledate predlogo za Uporabno statistiko in da kot obvezno (zadnjo) prilogo magistrskega dela za program Uporabna statistika dodate tabelo "Slovarček uporabljene terminologije".

Vzorec za vlogo za odobritev teme in vzorec za izdelavo magistrskega dela vsebujeta vse ključne elemente, ki jih mora študentova vloga (oziroma magistrsko delo vsebovati). Urejevalnik besedila, v katerem bo študent svojo vlogo/nalogo napisal, ni predpisan.

Plačilo magistrskega dela in zagovora

Če študent izgubi status preden opravi vse študijske obveznosti razen zaključnega dela, mora zagovor plačati skladno s cenikom UL.

Izjema je študent, ki

 • je pred izgubo statusa opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in
 • je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela.

V tem primeru lahko študent zaključi študij brez plačila, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si