Predznanja

Na študij se lahko vpiše vsak, ki je končal dodiplomski študij ne glede na vrsto študija (družboslovje, naravoslovje, tehnika). Zavedamo se, da imajo vpisani študenti različna predznanja. Od vseh pričakujemo gimnazijsko znanje matematike, v prvem semestru 1. letnika študija pa je na voljo strokovno-izbirni predmet Matematika za statistike, ki naj bi matematična znanja potrebna za ta študij, med študenti izenačila. Potrebno pa se je zavedati, da bo študij za tiste, ki na dodiplomskem študiju niso imeli nobenih matematičnih/tehničnih predmetov, bolj zahteven.

Modula Strojno učenje in Matematična statistika sta že v osnovi bolj matematično zahtevna, zato ga vsem, ki na dodiplomskem študiju niso imeli pravega stika z matematiko, odsvetujemo. Obvezna strokovno-izbirna predmeta na teh dveh modulih sta Verjetnost in Bayesova statistika (ki ju poslušate že takoj v 1. semestru študija). Izvajata se na Fakulteti za matematiko in fiziko. Nosilci teh dveh predmetov prihajajo s FMF, zato predmeta že predpostavljata precej predznanja (o verjetnosti in o sami statistiki na teoretičnem nivoju). Ti predmeti so za nekoga, ki je brez dodiplomskega matematičnega predznanja, (pre)težki.

Literatura, ki vam bo omogočila lažji prehod na študij Uporabne statistike:

- gimnazijski program matematike

- o verjetnosti in statistiki - preglejte prvih nekaj poglavij iz knjige:

Rice, J. A. (2006) : Mathematical statistics and data analysis. Nelson Education (na spletu se da dobiti prostodostopen PDF)

- o računalniškem programiranju

Smiselno in priporočeno je, da si pogledate in usvojite logično razmišljanje pri programiranju že vnaprej, saj vam bo v veliko pomoč (manj časa boste porabili pri domačih nalogah in več dodatnega znanja boste lahko usvojili). Spodaj je nekaj povezav, glede na predznanje lahko sami raziskujete naprej:

Long, JD, Teetor, P : R Cookbook, 2nd Edition: https://rc2e.com/index.html

Verzani, J : Simple R: Using R for Introductory Statistics: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Verzani-SimpleR.pdf

 

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si