predmet Statistično svetovanje

V drugem letniku študija imajo študenti predmet Statistično svetovanje. Osnovni namen predmeta je pridobivanje praktičnih izkušenj s statističnim svetovanjem, po možnosti čim bolj v povezavi z modulom, ki ga opravljajo. Študentje se seznanijo z realnimi problemi, ki jih bodo srečevali pri svojem poklicu (npr. komunikacija z naročniki analize, ki praviloma niso statistiki, načrtovanje raziskave, izvedba analize, pisanje poročila …).

Trajanje praktičnega usposabljanja je odvisno od primera analize in načina izvedbe, vendar naj bi skupaj ustrezalo predvideni obremenitvi v načrtu predmeta, to je 10 ECTS.

Vsem, ki bi radi pretopili teorijo v prakso, študij toplo priporočam. Študij sicer ima več elementov rednega kot izrednega študija. Obveznosti so sprotne, veliko je dela v R, zato je potrebna dobršna mera samodiscipline, volje in veselja do analize podatkov. Ni mi žal vpisa, študijski program je sicer zahteven vendar tudi zelo uporaben.
(študent 1.letnika)

Seznam naročnikov (delodajalcev), kjer so naši študenti do sedaj opravljali prakso.

Izvedba predmeta

  1. Triurno predavanje o izvedbi predmeta s primeri in vsebinskimi zahtevami se izvede v začetku zimskega semestra.
  2. Študent si poišče (sam ali s pomočjo koordinatorja modula) ustanovo/podjetje/... (od tu naprej naročnika), pri katerem bo opravljal Statistično svetovanje. V primeru, da je med naročnikom in študentom potrebna pogodba, se jo priredi na podlagi tega vzorca.

Prirejeno pogodbo študent pošlje v pregled in podpis v študentsko pisarno na FE.

  1. Študent kontaktira koordinatorja modula glede izbrane teme. Temo mora koordinator njegovega modula z obrazcem (ali vsaj prek maila) potrditi in ga poslati izvajalcu predmeta pred opravljanjem prakse.
  2. Študentu se dodeli mentor s prakse (s strani naročnika) in študijski mentor (študent praviloma poveže z enim od izvajalcev na študiju, ki se v svojem raziskovalnem delu ukvarja s podobnim področjem dela).

Vsebino praktičnega dela predstavlja analiza (v katero so vključene vse stopnje, tj. od načrtovanja, čiščenja podatkov naprej) neke praktične raziskave, v časovnem okviru največ 3 mesecev. Vsebino potrdita oba mentorja.

  1. Ob zaključku praktičnega dela pripravi študent poročilo o svojem delu. Ko se z njim strinja študijski mentor, ga odda izvajalcu predmeta v oceno.

Poročilo je tehnično poročilo z vsemi podrobnostmi, dodatnimi rezultati, programsko kodo, simulacijami in časovnim okvirjem za posamezne naloge, ki jih je študent opravil. Končno poročilo mora biti podpisano s strani študijskega mentorja.
OPOMBA: Naročnik bo verjetno zahteval tudi zaključno poročilo zanj. To je seveda v večini primerov drugačno od poročila, ki ga bo študent oddal pri predmetu Statistično svetovanje. Naročniki lahko pričakujejo poročilo o analizi, ki ustreza največ 3 mesecem honorarnega dela. To poročilo pregleda tudi študijski mentor.

  1. Zaželeno je, da mentor s prakse ob zaključku prakse izpolni anketo.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si